19 oktober 2014

Arbo

  • PROFESSIONEEL HR VOOR ELK BEDRIJF

    Wij maken het mogelijk met ons abonnement

  1. 1

Ieder bedrijf heeft te maken met verzuim.

HR Bureau kan u helpen bij de begeleiding. Dit kunnen wij doen door het gehele verzuimtraject te begeleiden of door uw sparringspartner te zijn bij korte vragen.

Gehele verzuimtraject begeleiding

Wij informeren u zodat u de noodzakelijke stappen in het gehele verzuimproces met betrekking tot de Wet verbetering Poortwachter neemt. Wij leggen dit vast in het verzuimdossier, en zijn de schakel tussen u, de arbodienst en de bedrijfsarts. Ons doel is het ziekteverzuim te verlagen zodat u en uw medewerkers prettiger werken en de financiële schade beperkt blijft. De stappen die bij het gehele traject voor kunnen komen zijn:

  • probleemanalyse
  • vastlegging re-integratiedossier (plan van aanpak, bijstellingen, eerstejaar evaluatie, eindevaluatie)
  • correspondentie met het UWV (bezwaarzaken, hoorzittingen)
  • aanvragen deskundigenoordeel werkgever/werknemer
  • verzorgen 42e weekmelding UWV
  • nagaan of er een vervroegde WIA-aanvraag ingediend kan worden verzorgen WIA-aanvraag

Arbodienst

Wij hebben een samenwerking met de beste Arbodienstverlener van Nederland! Hierdoor kunnen we een volledig pakket aan arbodienstverlening aanbieden.

Korte vragen

Wij kunnen u ook helpen bij een lopend verzuimdossier. Als u vragen heeft over vervolgstappen of wilt u weten welke acties u uit moet voeren kunnen wij u hierbij begeleiden. Ook kunnen wij in een conflictsituatie optreden als mediator.

Interesse gewekt?

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Dan gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek. Een van onze professionals zal bij u langskomen om te bespreken wat uw behoeften aan ondersteuning zijn. U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.